Ly Hoang Nam很快与Trinh Linh Giang在M25 Tay Ninh 2022中与Trinh Linh Giang作战

Ly Hoang Nam很快与Trinh Linh Giang在M25 Tay Ninh 2022中与Trinh Linh Giang作战
  9月28日,Ly Hoang Nam Thang日本球员在M25 Tay Ninh 2022的第一轮比赛中。照片:Hai Dang俱乐部

  特林·林赫·吉安(Trinh Linh Giang)很快不得不在9月29日的Tay Ninh 2022年第二轮中遇到Ly Hoang Nam。照片:Hai Dang俱乐部

  Hieu Luong